Sisseastumiskatsed 2017

Sisseastumiskatsed 2017 toimuvad 21. – 22.02.2017
Vastuvõtutingimused:
10. klassi sisseastujad peavad läbima silmaringitesti ja vestluse.
Testist on vabastatud õpilased, kellel 9. klassis on veerandihinded „4 – 5“-d või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud linnas 1.-3. koha või osalenud üleriigilisel olümpiaadil.

Vastuvõtukatsed 10. klassidesse toimuvad 21. – 22.02.2017 vastavalt kodulehel avaldatud nimekirjale ja ajagraafikule Pärnu Ühisgümnaasiumis aadressil Kooli 13.

Katsetele tuleb kaasa võtta:

  1. isikut tõendav dokument
  2. eKooli hinneteleht praeguse õppeaasta kohta.

Vestlused

  • Katsetest vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastega toimuvad vestlused 21. – 22.02.2017 nimekirja ja ajagraafiku alusel, mis avaldatakse kodulehel.
  • Ülejäänud sisseastujatele toimuvad vestlused 27.02.2017 samuti nimekirja alusel.

VASTUVÕETUD ÕPILASED SAAVAD hiljemalt 3. märtsiks e-kirja vastuvõtu kohta.
REGISTREERU (suletud)

NB! Õpilased ise endale õppekava.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele õppeainetele valib iga õpilane omale kaks meelepäraseimat moodulit järgmiste hulgast:

1. Romanistika (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
2. Ettevõtlus ja majandus
3. Loomemajandus
4. Arhitektuur ja disain
5. Teadus ja huvitav maailm
6. Inimene ja ühiskond
7. Mõttelugu
8. Meedia
9. Infotehnoloogia
10. Terves kehas terve vaim

LOE MOODULITE JA KURSUSTE KIRJELDUSI SIIT (docx, pdf)

Registreeru kooli kodulehelt avatava vormi abil (vajuta registreeru)
Vajalikud andmed:

  • eesnimi, perekonnanimi, isikukood
  • kool, kust tuled
  • A- ja B- võõrkeel
  • telefon, e-mail
  • kodune aadress
  • valitud moodulid: I valik ………….. II valik ………….

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
19. juuni 9.00 – 12.00
20. juuni 9.00 – 12.00
21. juuni 9.00 – 12.00

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Lisaks lõputunnistuse originaalile tuleb kaasa võtta lõputunnistuse koopia.

Mütsiraha 17€