Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.  pdf fail

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
19. juuni 09.00 – 13.00
20. juuni 09.00 – 13.00

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Lisaks lõputunnistuse originaalile tuleb kaasa võtta lõputunnistuse koopia, terviseleht ja 3×4 digifoto.

Mütsiraha 18€