Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord.  docx või pdf

Dokumentide vastuvõtt kooli toimub:
19. juuni 9.00 – 12.00
20. juuni 9.00 – 12.00
21. juuni 9.00 – 12.00

Õpilasi, kellel aasta- või eksamihinnete hulgas on puudulikke, kooli vastu ei võeta.

Lisaks lõputunnistuse ja hinnetelehe originaalile tuleb kaasa võtta nende koopiad ja ID kaart.

Mütsiraha 17€