Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
APRILL 2017
01.-09.04.2017 Koolivaheaeg
03.04.2017 Kell 10-14 – … Õppenõustamiskeskuse koolitus õpetajatele
04.04.2017 Õpetajate väljasõit Tartusse ja ERMi külastus Kuuskmann
10.04.2017 Segakooril ettelaulmine Keskküla koorilauljad
11.04.2017 · Heategevuslik kirbuturg (G2b õpilaste aastatöö raames)
· Kell 07.15 – Tartu Tervishoiu kõrgkoolis õppepäev tervisemooduli ja teadusmooduli õpilastele
Raal-Virks
Eva Palk
12.04.2017 Kell 10 – aulas TTÜ uue bakalaureusetaseme õppekava tutvustus G2 ja G3 klasside HUVILISTEST õpilastele Reinhold
13.04.2017 Matemaatika proovieksam G3 klassidele Tuul Matemaatika-
õpetajad
17.04.2017 · Kell 13.15 – G3 õpilastele aulas Vilistlaskogu ja sündmuse „Augusti arvamus – Pärnu kutsub“ tutvustamine·Kell
· 15 – aulas viktoriinisari Tark Mees Taskus·Kell
· 15 – Vilistlaskogu kohtumine kooli juhtkonnaga; arutelu kooli arengusuundade ja õppekava teemal
Akkermann, Raid,Tammaru
Reinhold
Akkermann
VilistlaskoguVilistlaskogu
19.04.2017 · G3 klasside tutipidu
· Järvemuuseumi külastus ja KIK õppeprogramm
Reinhold
Popp
G2 klassid, G3 klassid ja nende juhatajad
20.04.2017 Kell 15 – Direktsiooni vastuvõtt abiturientidele ja nende klassijuhatajatele Kuuskmann direktsioon, G3 klasside juhatajad
21.04.2017 Püüne Keskküla Reinhold
21.-23.04.2017 G1c ja G1d klass õppekäigul Peterburis Kõrre, Ojasoo
24.04.2017 · Eesti keele riigieksam
· Kell 8.15–11.50 – RajaleidjaKeskuse loengud (G1 klassidele)
· Kell 9-11 – aulas Maanteeameti film “Eluliselt oluline on ainult elu” + analüüs/arutelu (G2 klassid)
Kuuskmann
Reinhold
Reinhold
27.04.2017 · Rütmimuusikakontsert
· Õppekomisjon
Keskküla
Otsalt
õpetajad