Kalenderplaan

KUUPÄEV ÜRITUS VASTUTAJA KAASATUD ISIKUD
Aprill 2018
02.04.2018 ●     Aastatööde esitamine (G2 klassid)
●     Matemaatika proovieksam (G3b, G3c, G3d)
Otsalt aastatööde juhendajad
04.04.2018 07.45 – Õppetoolide juhid Otsalt
06.04.2018 Inglise keele proovieksam
11.04.2018 ●     Kell 14.00 abiturientide viimane koolipäev ning direktsiooni vastuvõtt abiturientidele ja nende klassijuhatajatele●     G2 klassi Ettevõtlus ja majandusmooduli õpilased kaitsevad aastatöid Pärnu Kolledžis.

●     Matemaatika proovieksam G3a klassile

Kuuskmann
 

 

 

 

Suurväli, Metsatalu

direktsioon
12.04.2018 Kell 11.00 Tutipäev Saarits G2 klassid
16.04.2018 ●     Eesti keele riigieksam
●     Discgolfi võistlus G1 klasside õpilastele (G2 õpilaste projektitöö)
Kuuskmann, Drobet eesti keele õpetajad
18.04.2018 Kell 17.00 kontsert Pärnu Keskraamatukogus Keskküla Saarits
19.04.2018 Aastatööde kaitsmine Otsalt aastatööde juhendajad, retsensendid
20.04.2018 Sisseastumiskatsed kõik õpetajad
23.04.2018 Vestlused katsetest vabastatud „4 – 5“-liste ja olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastega kõik õpetajad
26.04.2018 Vestlused katsed läbinud sisseastujatega kõik õpetajad
21.04.-01.05.2018 Kevadvaheaeg